vể chúng tôi / câu chuyện về tas

Trong quá trình 15 năm làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính với 9 năm làm việc tại các công ty giám định tổn thất, ông Trần Tư Duy nhận thấy rằng. Ngành bảo hiểm đã tăng trưởng mạnh mẽ trong hàng chục năm qua đặc biệt là về doanh thu phí bảo hiểm. Điều này thúc đẩy cũng như đòi hỏi sự phát triển mạnh và đồng đều ở tất cả các mảng dịch vụ phụ trợ về bảo hiểm đặc biệt là số lượng và chất lượng. 

Nhận thức và sự am hiểu về bảo hiểm của Người được bảo hiểm ngày càng nâng cao đòi hỏi các Giám định viên cần trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cũng như kỹ năng giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó các công ty bảo hiểm cũng cần nâng cao năng lực cạnh tranh bằng việc nâng cao chất lượng dịch vụ trước và sau bán hàng như Giám định tổn thất, tính toán phân bổ tổn thất, đánh giá rủi ro cũng như các dịch vụ tư vấn khác.

Khi thị trường càng phát triển mạnh mẽ, ban bồi thường và giải quyết khiếu nại của nhiều công ty bảo hiểm rơi vào tình trạng quá tải do số lượng hồ sơ phát sinh tăng đột biến trong khi các đơn vị cung cấp dịch vụ hiện hữu chưa đáp ứng đủ về số lượng cũng như chất lượng. Thị trường bảo hiểm ở Việt Nam đang hội nhập với quốc tế ngày càng mạnh mẽ và nhanh chóng, đòi hỏi ngành công nghiệp phụ trợ cũng phải phát triển một cách bài bản và chuyên nghiệp.

Những thời cơ và thách thức nêu trên đã thôi thúc Ông Trần Tư Duy thành lập TAS với mong muốn trở thành đơn vị giám định tổn thất chuyên nghiệp có chất lượng hàng đầu tại thị trường giám định ở Việt Nam.