THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Vị trí tuyển dụng Mô tả công việc Mức lương Hạn nộp HS

Giám định viên

Kỹ sư xây dựng

• Giám định tổn thất công trình: điều tra nguyên nhân tổn thất, lên phương án/kiểm tra phương án khắc phục tổn thất, tính toán chi phí khắc phục tổn thất hợp lý
 
• Tính toán phân bổ tổn thất theo các điều kiện điều khoản của hợp đồng bảo hiểm
 
• Quản lý hồ sơ bồi thường
 
• Sẵn sàng đi công tác xa (thông thường từ 2 – 7 ngày)
Thỏa thuận

Liên hệ

Hotline: 0779536789

       
       
       
       
       
     

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.