THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Các thông tin liên quan đến công tác đấu giá tài sản là máy móc thiết bị bị tổn thất ngày 14/10/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Bách Tường Phát bao gồm:

1. QĐ PHÊ DUYỆT GIÁ KHỞI ĐIỂM BTP

2. TB LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ BTP

3. QĐ PHÊ DUYỆT LỰA CHỌN BTPIỂM (BTP)

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.