bảo hiểm tài sản

mọi rủi ro tài sản

cháy và các rủi ro đặc biệt

mọi rủi ro công nghiệp

mất cắp

TỔN THẤT VẬT CHẤT BẤT NGỜ

lòng trung thành

Chúng tôi đã hoàn thành chương trình đào tạo chuyên sâu trong các lĩnh vực như: Xây dựng dân dụng, Cầu đường, Công trình thủy; Hệ thống điện; Cơ khí; Hóa; Hàng Hải, Kế toán – Kiểm toán. Đội ngũ chúng tôi sở hữu nhiều năm kinh nghiệm trong việc xử lý khiếu nại liên quan đến các tổn thất lớn và phức tạp trong các lĩnh vực dịch vụ mà chúng tôi đang cung cấp.