bảo hiểm kỹ thuật

mọi rủi ro xây dựng

mọi rủi ro lắp đặt

ĐỔ VỠ MÁY MÓC

thiết bị điện tử

máy móc thiết bị chủ thầu

nồi hơi và các thiết bị áp suất

Các chuyên gia kỹ thuật của chúng tôi đã tốt nghiệp các chương trình đào tạo với chuyên ngành hàng đầu, bao gồm Xây dựng dân dụng, Cầu đường, Công trình thủy, Hệ thống điện, Cơ khí, Hóa, Hàng Hải và nhiều lĩnh vực khác. Sự học tập và trải nghiệm công việc trong suốt nhiều năm đã giúp các kỹ sư của chúng tôi sở hữu kiến thức đa dạng và sâu sắc, cho phép họ có khả năng hiểu rõ các sự cố từ các góc độ kỹ thuật và nhận biết các nguy cơ có thể xảy ra.