bảo hiểm gián đoạn kinh doanh

gián đoạn kinh doanh

Bên cạnh đội ngũ kỹ sư chuyên môn, chúng tôi còn có các nhóm chuyên gia hàng đầu trong tất cả các lĩnh vực kỹ thuật, kết hợp với mạng lưới các nhà thầu chuyên nghiệp có năng lực hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi tập trung vào việc hợp tác với người được bảo hiểm để đánh giá tình hình tổn thất và xây dựng các biện pháp nhằm giảm thiểu tổn thất.

Hơn nữa, các chuyên gia về kế toán và kiểm toán của chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với phòng kế toán của người được bảo hiểm để tìm kiếm các giải pháp bổ sung từ các nhà thầu phụ và đảm bảo tính minh bạch của thông tin.