Công ty TNHH Dịch vụ Giám định Kỹ thuật – Technical Assessment Services (TAS) là công ty cung cấp các dịch vụ phụ trợ bảo hiểm bao gồm dịch vụ giám định tính toán phân bổ tổn thất, đánh giá rủi ro cũng như quản lý bồi thường. TAS được thành lập tại Hà Nội với ban lãnh đạo là những chuyên gia lâu năm trong lĩnh vực giám định, tính toán phân bổ tổn thất. Hiện tại công ty đang tiến hành các thủ tục mở văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ nhu cầu của khách hàng.

  • Chất lượng là nền móng của sự phát triển – uy tín là sự trường tồn của doanh nghiệp

Chúng tôi kết hợp những cá nhân được đào tạo bài bản tại các trường đại học hàng đầu trong nước và có phẩm chất tốt trong các lĩnh vực về Điều tra, khoa học Kỹ thuật, Kinh tế học, cũng như nắm bắt chặt chẽ các quy định của pháp luật. Chúng tôi tập trung khai thác các sự vụ có tính chất phức tạp đòi hỏi kỹ năng cũng như chuyên môn nghiệp vụ cao.

  • Nhân sự là chìa khóa

Chúng tôi tập hợp và phát huy kinh nghiệm quý báu của từng thành viên một cách chọn lọc và khoa học. Chiến lược phát triển nhân sự cho Trung và Dài hạn được chú trọng nhằm sẵn sang đáp ứng nhu cầu của thị trường.

  • Lắng nghe và thấu hiểu

Chúng tôi lắng nghe để xây dựng bộ máy vững mạnh, để cung cấp cấp cho thị trường những sản phẩm có chất lượng hàng đầu.