Dịch Vụ

 

Chú trọng vào những tác nghiệp ban đầu tại hiện trường cũng như tính toán phân bổ tổn thất, chúng tôi sử dụng nhân sự là những người có kiến thức, kinh nghiệm điều tra cũng như khả năng đánh giá tình huống nhạy bén làm nền tảng để xây dựng và phát triển dịch vụ của mình.

TAS cung cấp các dịch vụ giám định tính toán phân bổ tổn thất trong các mảng:

TÀI SẢN – KỸ THUẬT – TRÁCH NHIỆM/ HỖN HỢP – GIÁN ĐOẠN KINH DOANH 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.